HUISHOUDELIJK REGLEMENT LINKERWOOFER

 

 

Artikel 1

 

De koper van een toegangsticket & iedereen die de terreinen van Linkerwoofer betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast.

In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

 

Artikel 2

 

Zijn niet toegelaten op het terrein van Linkerwoofer (niet-limitatief):

 • Personen jonger dan 12 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders
 • Eigen drank en/of eten
 • Gevaarlijke of (te) grote voorwerpen
 • Dieren (uitgezonderd assistentiehonden)
 • Fietsen, bromfietsen, bolderkarren, fietskarren, steppen, skateboards en alle andere, mogelijk hinderlijke tuigen.
 • Professionele opnameapparatuur
 • Paraplu’s
 • Het uitdelen of verkopen van flyers/gadgets/…
 • Crowdsurfen

 

Artikel 3

 

De inrichters behouden zich het recht voor:

 • De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst
 • Het verifiëren van de lichaamslengte van de bezoeker die een gratis toegang wenst en hiervoor in aanmerking komt indien hij/zij kleiner is dan 1 meter
 • De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker
 • De handtassen en andere bagage te doen openen en/of ledigen door de bezoeker
 • Een elektronische bewaking uit te voeren zowel op het terrein als op de parking door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren
 • Beelden te maken van het evenement en de bezoekers voor promotiedoeleinden

 

Artikel 4

 

De inrichters behouden zich het recht voor om de toegang tot het evenement permanent te ontzeggen of permanent van het evenement te verwijderen, elke persoon:

 • Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid
 • Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan
 • Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan
 • Die onder invloed is van alcohol of drugs
 • Die geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen, of niet voldoet aan de voorwaarden verbonden aan het toegangsbewijs (zoals bijvoorbeeld een maximumleeftijd).

 

Artikel 5

 

Alle beeld- & geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Linkerwoofer door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik hiervan af.

 

Artikel 6

 

Bij afsluiting van het terrein om veiligheids- of andere redenen, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Linkerwoofer ontzegd worden (eventueel tijdelijk).

 

Artikel 7

 

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht met het oog op het opmaken van een proces-verbaal.